Technologia

Technologia

Prosta integracja

Udostępniamy Tobie możliwość zintegrowania się z systemem Płatności online BM w dwóch modelach. Pierwszy polega na wywołaniu za pomocą odpowiednio zbudowanego adresu URL systemu Płatności online BM w nowej karcie przeglądarki. Drugi polega na integracji „w tle”, dzięki czemu Partner generując adres URL przekierowuje Klienta bezpośrednio na stronę banku, a w przypadku płatności kartą na dedykowaną stronę Blue Media. 

Specyfikacja przewiduje również możliwość przekazania do systemu Płatności online BM dodatkowych, nieobowiązkowych parametrów, pozwalających np. w prostszy sposób zidentyfikować transakcję w systemie Partnera. Transmisja danych realizowana jest w oparciu o bezpieczne połączenie oparte na protokole TLS. Dodatkowo zabezpieczana jest funkcją skrótu obliczoną z wartości pól komunikatu i współdzielonego klucza. Pobierz specyfikację integracji wraz z przykładami budowania odpowiednich metod. Zbudowanie komunikacji pomiędzy Partnerem a systemem Płatności online BM zajmuje średnio 2 dni wraz z testami.