Uruchom płatności
na swojej stronie
W 2 minuty!

  • Podaj dane firmy
  • Podaj dane sklepu
  • Zweryfikuj się

Dane firmy

Dane osoby reprezentującej firmę

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie System Płatności Online BM („Serwis”), w tym podanych powyżej, jest Blue Media S.A więcej
ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy świadczenia usług w ramach Serwisu, w celu realizacji usług i funkcjonalności dostępnych w Serwisie, w celu monitorowania aktywności w Serwisie oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (ustawy z dnia 19.08.2011r. o usługach płatniczych, ustawy z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług dostępnych w Serwisie. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz prawo ich poprawiania

Dodatkowe opcje płatności